Stalni pristup VeleprodajaGdje se nalazim:   Home --> Poslovni --> Fiksna telefonija

Fiksna telefonija

Amisova usluga fiksne telefonije omogućuje pozivanje prema nacionalnim i međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama, pri čemu korisnik za sve pozive koristi Amisovu telekomunikacijsku mrežu.

Prednosti Amisove usluge fiksne telefonije:

  • smanjenje troškova telefoniranja
  • vrhunska kvaliteta usluge
  • jednostavnost uporabe
  • obračunska jedinica sekunda
  • detaljan ispis pojedinačnih troškova na webu u realnom vremenu

Značajne mogućnosti za uštedu

Amis svojim korisnicima nudi niz pogodnosti i prilika za uštedu. Zahvaljujući sekundi kao obračunskoj jedinici od početka razgovora, Amisova usluga fiksne telefonije omogućuje uštedu troškova telefonskih razgovora u prosjeku 20 - 30%, a uštede kod međunarodnih telefonskih poziva iznose, ovisno o destinaciji poziva, i više od 50%.

Jednostavna uporaba usluge

Uporaba usluge je jednostavna - sve što je korisniku potrebno je telefonski priključak na fiksnu mrežu s aktivnim telefonskim brojem i standardni telefonski aparat. Nisu potrebne nikakve dodatne promjene na postojećem telefonskom priključku niti dodatna oprema, a način telefoniranja za krajnjeg korisnika ostaje isti kao i do sada.

Izbor između tri korisnička paketa

Poslovnim korisnicima Amis nudi mogućnost izbora između sljedećih korisničkih paketa:

Amis Normal je osnovni paket za uslugu telefonije, koji omogućuje ostvarivanje uštede i kontrolu troškova.


Gdje se nalazim:   Home --> Poslovni --> Fiksna telefonija --> Amis Normal

Amis Normal

Amis Normal je osnovni paket za uslugu telefonije.

Amis Normal moguće je ugovoriti isključivo uz ugovornu obvezu od 12 mjeseci.

C J E N I K
Telefonski pozivi Cijena bez PDV-a (kn)
Uspostavljanje poziva 0,03 kn
Nacionalni pozivi u nepokretnoj mreži Cijena bez PDV-a (kn/min)
7 - 19 h, radnim danom i subotom 0,22 kn
19 - 7 h, radnim danom i subotom,
cijeli dan nedjeljom i državnim blagdanom
0,11 kn
Nacionalni pozivi prema pokretnim mrežama Cijena bez PDV-a (kn/min)
7 - 19 h, radnim danom i subotom 1,32 kn
19 - 7 h, radnim danom i subotom,
cijeli dan nedjeljom i državnim blagdanom
0,66 kn

cijene međunarodnih poziva

Obračunska jedinica je 1 sekunda, a primjenjuje se od početka razgovora. Obračunsko razdoblje je jedan kalendarski mjesec.

Cijene za Amis ADSL pristup internetu u paketu Amis Dual

C J E N I K
CJENIK - Amis ADSL u paketu Amis Dual
Paket Mjesečna naknada (bez PDV-a)
FLAT 256 (neograničeno)  16,26 kn
MIDI (1 GB)  12,30 kn
MAXI (5 GB)  25,82 kn
METRO (11 GB)  40,57 kn
FLAT (neograničeno) 110 kn

Posebni brojevi i dodatne usluge

Besplatni pozivi (od 0 do 24 sata) Broj
Obavijest o hitnim službama (jedinstveni europski broj za hitne službe) 112
Policija 192
Vatrogasci 93
Hitna medicinska pomoć 94
Centar za obavješćivanje i uzbunjivanje 985
Pomoć na cestama (HAK) 1987
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 9155
Posebne usluge Broj Cijena kn/poziv
(bez PDV-a)
Cijena kn/min
(bez PDV-a)
Jedinstveni pristupni broj 062 - 0,16
Razne informacije i obavijesti 18981 - 2,50*
Obavijesti o brojevima telefona 11888 2,50 -
Meteorološke informacije 18166 - 2,00
Sportske obavijesti 18841 - 2,50*
Točno vrijeme 95 1,25 -

*Izražena je cijena za 30 sekundi poziva. Obračunska jedinica je 30 sekundi. Svakih započetih 30 sekundi obračunava se kao cijelih 30 sekundi.


Cjenik za pozive na brojeve usluga s posebnom tarifom (060, 064, 069, 065)

Tarifna skupina Numeracija Pozivi iz fiksnih mreža
(kn/min)*
T1 060 1xx xxx
064 1xx xxx
069 1xx xxx
0,93
T2 060 2xx xxx
064 2xx xxx
069 2xx xxx
1,12
T3 060 3xx xxx
064 3xx xxx
069 3xx xxx
1,39
T4 060 4xx xxx
064 4xx xxx
069 4xx xxx
1,86
T5 060 5xx xxx
064 5xx xxx
069 5xx xxx
2,79
T6 060 6xx xxx
064 6xx xxx
069 6xx xxx
5,59
Tarifna skupina Numeracija Pozivi iz fiksnih mreža
(po pozivu)*
T7 060 7xx xxx
064 7xx xxx
069 7xx xxx
1,00
T8 060 8xx xxx
064 8xx xxx
069 8xx xxx
3,00
- 065 xxx xxx 1,20
- 061 5xxx 3,00

* Cijene su bez PDV-a. Obračunska jedinica je 15 sekundi. Svakih započetih 15 sekundi obračunava se kao cijelih 15 sekundi.

Ukupan iznos računa dobiva se zbrajanjem punih iznosa svih obračunskih jedinica bez PDV-a, dobiveni iznos iskazuje se na dva decimalna mjesta uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja, te mu se dodaje PDV, a zatim se sveukupni iznos iskazuje na dva decimalna mjesta uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja.

Mjesečnu naknadu za pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži Pretplatnik plaća pristupnom operatoru.


NAČINI PLAĆANJA
Račune za Amisove usluge moguće je plaćati:
1) putem izravnih terećenja:
• SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d.
• Diners Club kartice
2) internet bankarstvom u banci u kojoj imate otvorene račune
3) u Hrvatskoj pošti d.d. i FINI
4) u poslovnicama banaka
5) na prodajnim mjestima koja prihvaćaju račune s 2D bar kodovima

Plaćanje naknade ovisi o poslovnim uvjetima i važećem cjeniku navedenih tvrtki, banaka i prodajnih mjesta

UVJETI RASKIDA
U slučaju da, prije isteka ugovorenog razdoblja trajanja ugovora (obveznog trajanja ugovora), Pretplatnik zatraži prestanak pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje (obveznog trajanja ugovora) ili krivnjom Pretplatnika dođe do prestanka Pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje (obveznog trajanja ugovora) Amis Telekom ima pravo naplatiti:
- ili mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora
- ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je pretplatnik ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika

Želite li postati naš korisnik, kliknite na link Prijava, downloadajte i isprintajte potrebne dokumente te nam ih pošaljite na adresu:

Amis Telekom d.o.o.
Bani 75
10010 Zagreb

Mi ćemo obaviti sve ostalo kako bi vam usluga bila aktivirana u najkraćem mogućem roku.
Ukoliko želite doznati više informacija, svakako nas kontaktirajte na broj 01 2468 000 ili nam pošaljite upit na e-mail info@amis.hr.

Gdje se nalazim:   Home --> Poslovni --> Fiksna telefonija --> Prijava

Telefonija prijava

Ukoliko želite postati korisnik Amisove usluge fiksne telefonije molimo vas da isprintate dva primjerka Ugovora i jedan primjerak Zahtjeva za uslugu predodabira operatora, popunite dokumente i pošaljete ih na našu adresu.

Molimo vas, također, da proučite Opće uvjete za korištenje usluge telefonije.

Poslovni korisnici:
PDF format Ugovor PDF format (2.478 KB)
PDF format Zahtjev za uslugu predodabira operatora PDF format (485 KB)

Napomena: Dokumentima je potrebno priložiti fotokopiju izvatka iz sudskog registra ili obrtnice pretplatnika.

Popunjene dokumente pošaljite na adresu:
VIPnet d.o.o.
Bani 75
10010 Zagreb

Ukoliko želite zatražiti dodatne usluge ili promijeniti standardne uvjete korištenja postojećih usluga, isprintajte odgovarajući zahtjev i pošaljite nam ga na gore navedenu adresu.

PDF format Zahtjev za dodatne javne govorne usluge putem predodabranog i odabranog operatora PDF format (150 KB)
PDF format Zahtjev za izmjene u pružanju javne govorne usluge putem predodabranog i odabranog operatora PDF format (143 KB)

Molimo vas da za sve dodatne informacije nazovete naš besplatni info telefon: 0800 50 10amis1, 2u1 i 3u1
Usluga je trenutno dostupna na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Samobora.

Provjerite dostupnost usluge amis1, 2u1 i 3u1 za vašu adresu.
 
Upišite adresu i broj:

Napomena: Rezultat provjere je informativnog karaktera te nije konačni uvjet za realizaciju usluge.
Uvjeti korištenja Amis usluge Amis brand Cjenik